مقالات معتبر علمی دربارۀ SIT

مقالات معتبر علمی دربارۀ SIT

تفکر موفقیت آمیز از درون جعبه
تفکر موفقیت آمیز از درون جعبه

چکیده: شرکت ها اغلب جستجوی خود را برای ایده‌های عالی یا با برگزاری جلسات طوفان فکری خارج از چارچوب، یا با انجام تجزیه و تحلیل کمی از بازار و داده‌های مالی موجود و نظرات مشتریان آغاز می کنند. «کوین»، موسس یک ...

ادامه مطلب...
منطقۀ شیرین نوآوری خودتان را پیدا کنید
منطقۀ شیرین نوآوری خودتان را پیدا کنید

بازاریابان به شما می‌گویند که بهترین منابع برای یافتن ایده‌های تولید محصول جدید، مشتریان فعلی و بالقوه هستند. با این حال، به وضوح می‌بینیم که مشتریان فاقد تخیل لازم برای تصور محصولات نوآورانه‌ای هستند که نیازها یا خواسته‌های در حال ...

ادامه مطلب...
تفکر مبتکرانۀ سیستماتیک (SIT): روشی برای حل نوآورانه مسئله و توسعه محصول جدید
تفکر مبتکرانۀ سیستماتیک (SIT): روشی برای حل نوآورانه مسئله و توسعه محصول جدید

چکیده: در عصر جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژیک، شرکت‌ها برای حفظ موقعیت خود در بازار رقابتی ملزم به توسعه مکرر محصولات و خدمات جدید هستند. جهانی شدن فرصت‌ها و فشارهایی را برای شرکت‌های داخلی در بازارهای نوظهور ایجاد می‌کند تا ...

ادامه مطلب...