جایگاه SIT در کلام بزرگان ...

جایگاه SIT در کلام بزرگان ...

رویکردی قابل قبول و امیدوارکننده
رویکردی قابل قبول و امیدوارکننده

رهبر تیم پیش از توسعۀ BMW: رویکرد SIT برای چالش‌های پیچیدۀ ما قابل قبول و امیدوارکننده بود. SIT موفق شد یک ذهنیت باز برای نوآوری ایجاد کند. ما روی مضامین حیاتی قبل از توسعه کار کردیم که با موفقیت در تولید ...

ادامه مطلب...
روشی قوی برای نزدیک شدن به نوآوری
روشی قوی برای نزدیک شدن به نوآوری

راینر اشمیت: من تحت تاثیر کیفیت ایده‌هایی قرار گرفتم که از این فرآیند بیرون آمدند. کار با محدودیت‌ها برخلاف فلسفه «حذف همۀ محدودیت‌ها» که قبلاً با آن کار میکردیم، به عنوان یک بررسی واقعیت عمل کرد و ما را با ...

ادامه مطلب...
تفکر خلاقانۀ سیستماتیک: آیندۀ کسب و کار
تفکر خلاقانۀ سیستماتیک: آیندۀ کسب و کار

دپارتمان منابع انسانی دانشگاه بریتیش کلمبیا- کانادا: تفکر خلاقانۀ سیستماتیک: آیندۀ کسب و کار تفکر خلاقانه سیستماتیک (SIT) یکی از پیشگامانی است که منجر به پذیرش نوآوری در سراسر جهان برای صنایع مختلف شده است. SIT یک روش نوآوری شناخته شده در سراسر ...

ادامه مطلب...