استفادۀ شرکت‌های بزرگ از SIT

استفادۀ شرکت‌های بزرگ از SIT

استفادۀ شرکت Shell از SIT
استفادۀ شرکت Shell از SIT

  ساده سازی ساخت خط لوله برای شل، به منظور مقرون به صرفه تر بودن و سازگاری با محیط زیست. شل قصد داشت خط لوله ای به طول 500 کیلومتر در منطقه ای بسیار دورافتاده بسازد. با توجه به دور بودن و ...

ادامه مطلب...
استفادۀ شرکت BMW از SIT
استفادۀ شرکت BMW از SIT

شکستن پایایی برای بهبود فرآیند تولید خودروهای پریمیوم BMW چالش ارائه شده توسط BMW کاهش پیچیدگی فرآیند مونتاژ قاب و بدنه موجود بود. هدف دستیابی به صرفه جویی‌های احتمالی با حفظ استاندارد و کیفیت بالا بود. این فرآیند اخیراً با استفاده ...

ادامه مطلب...
استفادۀ شرکت SIMENS از SIT
استفادۀ شرکت SIMENS از SIT

شفاف‌سازی ارزش مشتری سمعک همه جهته برای زیمنس. زیمنس یک سمعک همه جهته توسعه داده بود، یک فناوری جدید و عالی که به همین ترتیب به مشتری منتقل می شد. مشکل: مشتری ارزش اضافی ارائه شده را درک نکرده است و ...

ادامه مطلب...